Pražský Inovační Maraton 2023

Známe vítěze Nakopni Prahu 2023!

Vitězové Nakopni Prahu 2023👇

1. místo – Projekt Waste Digital

2. místo – Projekt Databáze jídel

3. místo – Projekt muuv

PVK cena – Projekt desková hra – Čistá voda

Prg.AI & CEE Hacks cena – Projekt PrahaBot od týmu Světlodat

reKáva cena – Projekt Databáze jídel

Harmonogram finále – 26.5.2023
14:00 – Zahájení
14:30 – Týmové prezentace – 1. část
16:00 – Přestávka
16:30 – Týmové prezentace – 2. část
18:00 – Konec prezentací
19:00 – Vyhlášení
21:00 – Párty

KDE: Radlická kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125/5, Praha

Aktuálně

29.05.2023 Inovační maraton Nakopni Prahu vyhrál AI senzor pro úklid ulic

AI senzor pro úklid pražských ulic, web s databází jídel pro pražské školní jídelny i aplikace, která usnadní pohyb po městě lidem s různým handicapem. Tyto tři projekty vyhrály čtvrtý ročník veřejné soutěže pro inovátory – Nakopni Prahu 2023. Z deseti finalistů je vybrala odborná porota, podle níž mají tyto nejlepší projekty největší přínos pro obyvatele metropole. Absolutním vítězem se stal projekt Occo od týmu Waste Digital, který má díky umělé inteligenci pomoci s náročným úklidem městských ulic.
Více informací →

25.05.2023 #NakopniFinále již zítra!

Již zítra, tj. v pátek 26. května proběhne velké finále letošního ročníku Nakopni Prahu. Co je na programu finálového dne?
Více informací →

Výzvy

Budeš mít za úkol vymyslet a v detailu rozpracovat návrh, jak v několika konkrétních oblastech zlepšit život Pražanů. Nejlepší projekty budou realizovány. Projekt je inspirován moderními inovačními postupy, které uplatňují světové metropole a soukromé společnosti. Jeho cílem je vytvořit inovativní řešení připravené k rychlé realizaci.

Dej dohromady tým o dvou až pěti členech, zvol si výzvu a přihlas se. Vybrané účastníky pozveme na setkání s mentory a odborníky, kteří detailně vysvětlí všechny výzvy. A taky se dozvíš, jak bude celá soutěž probíhat.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ENERGIEMI

Nápady a projekty vedoucí k popularizaci zlepšení kvality životního prostředí, třídění odpadu, cirkulární ekonomiky nebo komunitního pěstování potravin. Dále pak projekty věnující se alternativním zdrojům energie, které napomohou snížení následků energetické krize nebo dalším cool projektů z oblasti snižování nákladů na energie​.

Extra výzva od Pražských vodovodů a kanalizací: ZDRAVÁ A ČISTÁ VODA PRO PRAHU

Problematika čisté pitné vody je natolik komplexní a složitá, že lidé běžně vnímají jen nepatrnou – a většinou ne tu nejpodstatnější – část. Zároveň se kolem pitné vody traduje spousta mýtů a nepřesností. Přitom kvalita pitné vody ve veřejných vodovodech patří nejen v Praze, ale v celé České republice, k nejvyšším v Evropě. PVK proto vyhlašuje podvýzvu s cílem vytvořit projekt, který tuto nelehkou vodohospodářskou problematiku zpopularizuje s použitím veřejně dostupných dat. Může se jednat o aplikaci, hru, digitální prezentaci, vlastně cokoliv, co představí “data o vodě” inovativním způsobem, který bude zajímavý a pochopitelný běžnému obyvateli Prahy. PVK vybere jeden tým, který získá odměnu 10 000 Kč na rozvoj projektu a nabízí odborné konzultace, které budou potřebné pro realizaci nápadu.

DATA & DIGITALIZACE

Nápady a projekty vedoucí k využívání městských dat a umělé inteligence vedoucí např. k efektivnějšímu fungování úřadů.

MOBILITA BUDOUCNOSTI

Nápady a projekty na opatření, která povedou k modernizaci městské dopravy.

Extra výzva od Technologií hl. m. Prahy: DESIGN EVR PATIC STOŽÁRŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

V Praze je v roce 2030 počítáno se 180 000 elektromobily. Je tedy žádoucí zvyšovat počty dobíjecích stanic všemi dostupnými cestami. Společnost THMP a.s. reaguje na tuto situaci budováním tzv. EVR stožárů veřejného osvětlení. Tyto stožáry kromě primární funkce osvětlení komunikace, umožňuje osazení dobíjecí stanice pro elektromobily. Současný vzhled patice není z důvodu nepřítomnosti jiných “hranatých” prvků v uličním prostoru vyhovující. Předmětem zadání je tedy návrh vhodného vzhledu patice EVR stožáru veřejného osvětlení při respektování potřeby umístit do patice přípojkovou skříň a elektroměrovou skříň. Více info ZDE.

MĚSTO PRO LIDI

Nápady a projekty, které pomohou vytvářet silné komunitní vztahy nebo upevnit vztah k městu, jeho lokalitě, např. podpoří zapojení občanů do rozhodovacích procesů a kulturního života, rozvíjí udržitelný, přívětivý, bezpečný a zábavný turismus, motivuje k pohybu nebo zaktraktivní vzájemnou interakci mezi školou a rodinou​.

Timeline letošního ročníku

15. prosince 2022

Otevření registrací

31. ledna 2023

Konec registrací

14. února 2023

Registrace prodloužena!

Přihlašování do soutěže bylo ukončeno. Jestli jsi prošvihl deadline, napiš na info@nakopniprahu.cz. Naděje umírá poslední.

17. února 2023

Výběr účastníků

Pokud postupuješ do soutěže, ozveme se ti e-mailem. Mrkni raději i do spamu.

24. února 2023

Nakopni workshop

Všichni se sejdeme v CAMPu a projdeme celý průběh soutěže od začátku do konce. Seznámíš se s mentory, a to jak z magistrátu, tak i z řad špičkových odborníků.

5. dubna 2023

Odevzdání projektů

V tento den musí všechny týmy odevzdat své projekty. Porota jde na to!

14. dubna 2023

Nakopni semifinále

Odborná porota vybírá desítku nejlepších projektů do finále. Vyhlášení proběhne živě z prostor O2 universum během Comic-con od 15:00!

19. května 2023

Podklady do finále

Finálová desítka do půlnoci odevzdává podklady pro poslední hodnocení projektů.

26. května 2023

Nakopni finále

Jde se do finále! Sejdeme se v Radlické kulturní sportovně a před odbornou porotou odprezentuješ výsledek svého snažení, prototyp, který řeší danou výzvu. Vybereme vítěze a soutěž končí… ale párty začíná!

Ceny

TOP 10 týmů ve finále: 10 000 Kč pro každý tým na stavbu prototypu.

1. místo

odměna 50 000 Kč*

2. místo

odměna 30 000 Kč*

3. místo

odměna 20 000 Kč*

*Pořadatel na základě smlouvy o spolupráci poskytnou také vítězným týmům projektovou podporu při rozvoji projektu ve formě služeb projektového manažera v rozsahu 48 hodin práce, variabilní složku projektové podpory (služby programátor, právník, marketingový specialista atp.) až do výše 50 000 Kč a finanční dotaci 200 000 Kč na rozvoj projektu.

Časté dotazy

Co je to Nakopni Prahu?

Nakopni Prahu je půlroční soutěž na způsob hackathonu, v níž týmy z celé ČR dostanou za úkol dát dohromady funkční řešení jedné ze zadaných výzev za pomoci mentorů a odborníků z Magistrátu hl. města Prahy, městských firem, akademické sféry a soukromého sektoru.

Kdy a kde se akce koná?

Celá akce bude probíhat od 15. prosince 2022 do 26. května 2023.

Kolik týmů se bude účastnit?

Na základě přihlášek do soutěže bude vybráno minimálně dvacet nejlepších týmů, které pozveme na úvodní “Nakopni workshop” (informační schůzka).

Po měsíci práce na svém nápadu všechny týmy odprezentují svoje nápady před odbornou porotou (semifinále). Ta vybere deset nejlepších týmů, které postoupí do finále.

V následujícím období vybrané týmy svoje řešení detailně rozpracují a následně odprezentují 26. května 2023 před odbornou porotou a nejlepší tři z nich budou oceněny.

Jakých akcí se budu muset účastnit?

Během období konání soutěže je potřeba, aby se minimálně dva členové týmu zúčastnili těchto akcí:

  • Nakopni Workshop: 24. únor 2023, CAMP
  • Odevzdání podkladů k projektu: 5. dubna 2023
  • Nakopni Semifinále: 14. dubna 2023 – vyhlášení minimálně 10 postupujících týmů, buď osobně v O2 universum na Comic Con a nebo online.
  • Odevzdání podkladu porotě: 19. květen 2023
  • Nakopni Finále: 26. květen 2023 – prezentace prototypů v Radlické kulturní sportovně

Můžu se přihlásit sám?

Nikoliv. Na akci je možné se přihlásit pouze jako tým o dvou až čtyřech členech

Musím být z Prahy?

Nemusíš. Soutěž NakopniPrahu je otevřena všem, kdo mají dobré nápady, jak zlepšit naše hlavní město.

Je to soutěž jen pro studenty/IT experty?

Máš nápad na zlepšení života v Praze? Zapadá do jedné z oblastí (výzev), které jsou zmíněné na webu? Pokud ano, tak je soutěž i pro tebe a nezáleží na tom, jestli jsi programátor, IT guru nebo student.

Co je třeba prezentovat na první akci?

Na první akci (Nakopni Workshop) nebudeš prezentovat nic. Pouze si poslechneš prezentace o jednotlivých výzvách, poznáš mentory a podrobně ti vysvětlíme, jak bude soutěž probíhat.

Kdo soutěž pořádá?

Pořadatelem soutěže Nakopni Prahu je Magistrát Hlavního Města Prahy a jeho městská společnost OICT. Pořadatelé pověřili organizací soutěže Nakopni Prahu společnost Insane Business Ideas s.r.o.

Co můžu vyhrát?

Nakopni Prahu není primárně o penězích. Je to šance jak proměnit tvůj vysněný projekt ve skutečnost. Pokud se ale umístíš mezi nejlepšími deseti týmy, tvůj tým vyhraje 10 000 Kč na rozvoj projektu. Dostaneš-li se mezi tři nejlepší, tak tvůj tým vyhraje 50 000 Kč, 30 000 Kč nebo 20 000 Kč. K tomu ale dostaneš ještě další podporu na následnou realizaci tvého projektu.

V průběhu Nakopni Prahu se můžeš zdarma zúčastnit také 10 různých workshopů, které ti pomohou s vylepšením tvého nápadu a také jednoho ze dvou termínů školení na prezentační dovednosti a tak rozvíjet svůj projev.

 

Kam mám Prahu nakopnout?

Otázkou není kam, ale kde. Přehled výzev najdeš na www.nakopniprahu.cz.