Pražský inovační maraton

NAKOPNI PRAHU je už čtvrtý ročník soutěže pro kohokoli, kdo se svým týmem dokáže za čtyři měsíce představit prototyp řešení jedné z výzev. Budeš mít za úkol vymyslet a v detailu rozpracovat návrh, jak v několika konkrétních oblastech zlepšit život Pražanů. Nejlepší projekty budou realizovány.

Projekt je inspirován moderními inovačními postupy, které uplatňují světové metropole a soukromé společnosti. Jeho cílem je vytvořit inovativní řešení připravené k rychlé realizaci.

Dej dohromady tým o dvou až čtyřech členech, zvol si výzvu a přihlas se. Vybrané účastníky pozveme na setkání s mentory a odborníky, kteří detailně vysvětlí všechny výzvy. A taky se dozvíš, jak bude celá soutěž probíhat.

REGISTRACE DO SOUTĚŽE

📌POZOR: Registrace prodlouženy do 14.2.2023

Jak to probíhalo loni?

Timeline


 • Otevření registrací

  Hurá! Od teď se můžete přihlašovat.
 • Výběr účastníků

  Důkladně kontroluj svojí e-mailovou schránku!
  Pokud postoupíš, tak se ti do 6. února ozveme, abys věděl, co se bude dít dál.

 • Uzavření registrací

  Přihlašování do soutěže bylo ukončeno. Jestli jsi prošvihl deadline, napiš na info@nakopniprahu.cz. Naděje umírá poslední.

 • Nakopni workshop

  Sejdeme se v CAMPu, kde se seznámíš s mentory, a to jak z magistrátu tak i z řad špičkových odborníků. Až budeš odcházet domů, budeš vědět úplně všechno o průběhu soutěže a taky, co máš vlastně dělat.

 • Odevzdání projektů

  Do tohoto data musí všechny týmy odevzdat své projekty a porota je začne hodnotit.

 • Semifinále

  Odborná porota ohodnotí odevzdané nápady.
  Tady vybereme minimálně 10 nejlepších týmů, které postoupí do dalšího kola. Vyhlášení proběhne živě z prostor O2 universum během COMIC-CON.

 • Odevzdání podkladů

  Do 19.5.2023 do 23:59 budete mít za úkol odevzdat veškeré podklady k všemu prototypu. Podklady budou následně předány porotě.

 • Finále

  Jde se do finále! Sejdeme se v Radlické kultůrní sportovně a před odbornou porotou odprezentuješ výsledek svého snažení, prototyp, který řeší danou výzvu.

  Vybereme vítěze a soutěž končí… ale párty začíná!


Výzvy

1. Životní prostředí a nakládání s energiemi

Nápady a projekty vedoucí k popularizaci zlepšení kvality životního prostředí, třídění odpadu, cirkulární ekonomiky nebo komunitního pěstování potravin. Dále pak projekty věnující se alternativním zdrojům energie, které napomohou snížení následků energetické krize nebo dalším cool projektů z oblasti snižování nákladů na energie​.

Podvýzva od Pražských vodovodů a kanalizací – ZDRAVÁ A ČISTÁ VODA PRO PRAHU:

Problematika čisté pitné vody je natolik komplexní a složitá, že lidé běžně vnímají jen nepatrnou – a většinou ne tu nejpodstatnější – část. Zároveň se kolem pitné vody traduje spousta mýtů a nepřesností. Přitom kvalita pitné vody ve veřejných vodovodech patří nejen v Praze, ale v celé České republice, k nejvyšším v Evropě. PVK proto vyhlašuje podvýzvu s cílem vytvořit projekt, který tuto nelehkou vodohospodářskou problematiku zpopularizuje s použitím veřejně dostupných dat. Může se jednat o aplikaci, hru, digitální prezentaci, vlastně cokoliv, co představí “data o vodě” inovativním způsobem, který bude zajímavý a pochopitelný běžnému obyvateli Prahy. PVK vybere jeden tým, který získá odměnu 10 000 Kč na rozvoj projektu a nabízí odborné konzultace, které budou potřebné pro realizaci nápadu. Více info ZDE.

2. DATA & DIGITALIZACE

Nápady a projekty vedoucí k využívání městských dat a umělé inteligence vedoucí např. k efektivnějšímu fungování úřadů.

3. MOBILITA BUDOUCNOSTI

Nápady a projekty na opatření, která povedou k modernizaci městské dopravy.

Podvýzva od Technologií hl. m. Prahy – DESIGN EVR PATIC STOŽÁRŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:

V Praze je v roce 2030 počítáno se 180 000 elektromobily. Je tedy žádoucí zvyšovat počty dobíjecích stanic všemi dostupnými cestami. Společnost THMP a.s. reaguje na tuto situaci budováním tzv. EVR stožárů veřejného osvětlení. Tyto stožáry kromě primární funkce osvětlení komunikace, umožňuje osazení dobíjecí stanice pro elektromobily. Současný vzhled patice není z důvodu nepřítomnosti jiných “hranatých” prvků v uličním prostoru vyhovující. Předmětem zadání je tedy návrh vhodného vzhledu patice EVR stožáru veřejného osvětlení při respektování potřeby umístit do patice přípojkovou skříň a elektroměrovou skříň. Více info ZDE.

4. Město pro lidi

Nápady a projekty, které pomohou vytvářet silné komunitní vztahy nebo upevnit vztah k městu, jeho lokalitě, např. podpoří zapojení občanů do rozhodovacích procesů a kulturního života, rozvíjí udržitelný, přívětivý, bezpečný a zábavný turismus, motivuje k pohybu nebo zaktraktivní vzájemnou interakci mezi školou a rodinou​.

Ceny

TOP 10 týmů ve finále: 10 000 Kč pro každý tým na stavbu prototypu.

1. místo – odměna 50 000 Kč*

2. místo – odměna 30 000 Kč*

3. místo – odměna 20 000 Kč*

*Pořadatel na základě smlouvy o spolupráci poskytnou také vítězným týmům projektovou podporu při rozvoji projektu ve formě služeb projektového manažera v rozsahu 48 hodin práce, variabilní složku projektové podpory (služby programátor, právník, marketingový specialista atp.) až do výše 50 000 Kč a finanční dotaci 200 000 Kč na rozvoj projektu.


24. 2. 2023 – Nakopni Workshop

CAMP


Chcete se do projektu zapojit jako partner nebo akci podpořit?
Neváhejte a napište na .

Partneři

Pořádá:


Prague
OICT


Partneři:


CEE HacksSmart PragueIPRCPPTDopravníCzechMobilityAIECOPragueČeskoMakerSoulmatesStartupComiConDigiteqCzechCareerMěstská


Organizuje


Insane Business Ideas s.r.o.
Všehrdova 437/15
118 00 Malá Strana

IČ: 24818607
DIČ: CZ24818607