Pomůžeme ti dotáhnout tvůj projekt!
Jdu do toho

Pražský inovační maraton

NAKOPNI PRAHU je už třetí ročník soutěže pro kohokoli, kdo se svým týmem dokáže za čtyři měsíce představit prototyp řešení jedné z výzev nebo její podkategorie. Budeš mít za úkol vymyslet a v detailu rozpracovat návrh, jak v několika konkrétních oblastech zlepšit život Pražanů. Nejlepší projekty budou realizovány.

Projekt je inspirován moderními inovačními postupy, které uplatňují světové metropole a soukromé společnosti. Jeho cílem je vytvořit inovativní řešení připravené k rychlé realizaci.

Dej dohromady tým o dvou až pěti členech, zvol si výzvu a přihlas se. Vybrané účastníky pozveme na setkání s mentory a odborníky, kteří detailně vysvětlí všechny výzvy. A taky se dozvíš, jak bude celá soutěž probíhat.

Harmonogram Nakopni Prahu 2022

 • Otevření registrací

  Hurá! Od teď se můžete přihlašovat.

 • Uzavření registrací

  Přihlašování do soutěže bylo ukončeno. Jestli jsi prošvihl deadline, napiš na info@nakopniprahu.cz. Naděje umírá poslední.

 • Výběr účastníků

  Důkladně kontroluj svojí e-mailovou schránku!
  Pokud postoupíš, tak se ti do 14. února ozveme, abys věděl, co se bude dít dál.

 • Nalejvárna & Networking

  Sejdeme se v CAMPu, kde se seznámíš s mentory, a to jak z magistrátu tak i z řad špičkových odborníků. Až budeš odcházet domů, budeš vědět úplně všechno o průběhu soutěže a taky, co máš vlastně dělat.

 • Odevzdání projektů

  Do tohoto data musí všechny týmy odevzdat své projekty a porota je začne hodnotit.

 • Semifinále

  Odborná porota ohodnotí odevzdané nápady.
  Tady vybereme minimálně 10 nejlepších týmů, které postoupí do dalšího kola.

 • Odevzdání podkladů

  Do 20.5.2022 do 23:59 budete mít za úkol odevzdat veškeré podklady k všemu prototypu. Podklady budou následně předány porotě.

 • Finále

  Jde se do finále! Před odbornou porotou odprezentuješ výsledek svého snažení, prototyp, který řeší danou výzvu.

  Vybereme vítěze a soutěž končí.


Výzvy

1. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Praha se vypravila na cestu stát se uhlíkově neutrální metropolí. Pomůžete Praze po této cestě kráčet a tento ambiciózní cíl naplnit? Vítané jsou iniciativy popularizující zlepšení kvality ovzduší, alternativní zdroje energie, třídění bioodpadu, cirkulární ekonomiku nebo komunitní pěstování potravin. Klíčovým bodem pro zvyšování kvality života na území každého města je také tzv. modro-zelená infrastruktura, jež pomáhá snižovat klimatické problémy způsobené nadměrným smogem, úbytkem zeleně, nedostatkem biodiverzity a podobně. Další inspirace můžete najít ve schváleném klimatickém plánu hl. m. Prahy.

2. DATA & DIGITALIZACE

Data vládnou světu. Nevidíme je, ale jsou všude kolem nás. Obrovské množství jich sami generujeme. Dokážete využít městská data a umělou inteligenci k zajištění např. efektivnějšímu fungování úřadu a jeho digitalizaci? Pomůžete automatizovat výkony úředníků, aby se mohli věnovat důležitějším úkonům?

3. MOBILITA BUDOUCNOSTI

Moderní městská doprava by měla být ekologická, propojená a dostupná. Napadají vás opatření, která povedou k udržitelnému snížení spotřeby fosilních pohonných hmot v automobilové dopravě? Máte představu jak zvýšit atraktivitu nemotorové a veřejné dopravy?

EXTRA Výzva – Umístění PIR senzoru do veřejného prostoru

PIR (pasivní infračervený pyroelektrický) senzor se používá k monitorování dopravy průchozího profilu komunikace (nejčastěji chodník a tedy zjišťování intenzity chodců). Samotný senzor vysílá dva paprsky pomocí kterých rozpoznává rozdíl teploty. Navrhněte umístění PIR senzoru ve veřejném prostoru tak, aby bylo co možná nejvíce eliminováno riziko vandalismu a krádeže samotného zařízení a zároveň tak, aby měření bylo věrohodné (aby lidé měřící úsek neobcházeli – neměli tu možnost). Veřejným prostorem se rozumí jakákoli lokalita v hl. m. Praze, příkladem může být umístění zařízení u přechodu na křižovatce ulic Legerova a Vinohradská, další příklad pak náplavka Rašínova nábřeží. Další minimálně 3 lokality jsou na základě výběru samotného týmu.

4. LIDÉ & KOMUNITY

Lidé jsou srdcem našich měst. Pomozte zapojit občanskou společnost do rozhodovacích procesů na úrovni města a městských částí. Kdy jste naposledy prohodili pár slov se svým sousedem? Znáte-li způsob jak spoluvytvářet silné komunitní vztahy, nenechte si jej pro sebe!

5. ATRAKTIVNÍ TURISMUS & KULTURA

Moderní technologie otevírají potenciál podpořit udržitelný, přívětivý, bezpečný a zábavný turistický ruch v Praze. Pomozte zlepšit situaci v odvětvích, jež se potýkají s dopady pandemie. Inovativní koncepty potřebuje pohostinství, hotelnictví i kultura! Znáte recept jak naše město zatraktivnit a otevřít novým zážitkům?

6. ŠKOLSTVÍ & SPORT

Škola je základ života. Sportem ku zdraví. Vyučování se muselo přesunout do online světa a děti zůstaly na gauči s laptopy na klíně. Jak znovu rozhýbat studenty, usnadnit práci učitelům a společně se motivovat k hvězdným výkonům budoucího školního roku?

Ceny

1. místo – odměna 50 000 Kč a finanční podpora do výše 240 000 Kč na realizaci projektu*

2. místo – odměna 30 000 Kč a finanční podpora do výše 120 000 Kč na realizaci projektu*

3. místo – odměna 20 000 Kč a finanční podpora do výše 60 000 Kč na realizaci projektu*

CodeNOW cena: 30 000 Kč

Týmy, které se umístí na prvních třech místech, dostanou také možnost využít podpory v podobě projektového managementu.

*Finanční podpora bude poskytnuta pouze na základě podepsaní smlouvy o spolupráci na rozvoji projektu.

25. 2. 2022 – Nalejvárna & Networking

CAMP

 
 

Partneři

Pořádá:

Prague
OICT

Partneři:

CEE HacksSmart PragueCodeNOWIPRPVKPIIPrg.aiGolemioInovační laboratořJunák – český skautPoint ONESOCIDELibrary of Things Prague
Chcete se do projektu zapojit jako partner nebo akci podpořit?
Neváhejte a napište na .

Organizuje

Insane Business Ideas s.r.o.
Všehrdova 437/15
118 00 Malá Strana

IČ: 24818607
DIČ: CZ24818607