Projekty

Tým Kasiopea

projekt Sagitta

Projekt Sagitta se zaměřuje na vzdělávání středoškoláků v oblasti informatiky. Připravované materiály obsahují teorii i praktické úlohy, na nichž si studenti mohou nově získané znalosti vyzkoušet v praxi. Cílem je poskytnout učitelům doplňkový nástroj k výuce, zvýšit IT gramotnost a především motivovat a připravit studenty na studium technicky zaměřených vysokých škol.

Tým Koblížci

projekt Knihy na Prahu

Naše služba vytváří pro seniory jednodušší přístup k jejich oblíbeným knihám a zároveň je učí novým technologiím. Představením a bezplatným zapůjčením elektronických čteček jim přinášíme domů rozrůstající se digitální fond Městské knihovny v Praze čítající více než 2000 titulů. Touto cestou bouráme technické i finanční bariéry mezi generacemi a inovujeme služby největší veřejné knihovny v Praze.

Tým MPGA

projekt Zazelenej Prahu

Zazelenej Prahu je iniciativa, která má za cíl rozšířit zeleň v Praze prostřednictvím tvorby vertikálních zahrad a zelených fasád, a to na zdech obytných budov či společností, nebo jiných zdech. Iniciativa má zahájit diskuzi o výhodách vertikálních zahrad, a díky webovému portálu nabídnout odborníky, kteří by poskytovali občanům konzultace ohledně zazelenání jejich fasád.

Tým PlantControl

projekt Zelené parky šetřící vodu

Řešíme problém nehospodárného zavlažování. Nahrazujeme stávající bateriové řídící jednotky, které mají pouze pevně definované zavlažovací plány s manuálním nastavení přímo na jednotce. Pomocí IoT řídící jednotky PlantControl.io zajišťujeme možnost okamžité reakce na změnu počasí. Připojením jednotek na centralizovanou platformu je možné jednoduše snížit množství závlahy a uspořit 20 – 40% vody.

Tým RevoltBI

projekt Prague Vision

Přesto, že v Praze je tisíce graffity a nelegálních ploch, Hlavní město ví pouze o menšině z těchto problémů. Prague Vision tento problém řeší tím, že se pomocí umělé inteligence učí rozpoznávat problémy města, které nahlásí uživatelé vyfocením problému v mobilním rozhraní aplikace a pak podobné případy sám vyhledává v kamerových záznamech z monitorovacích vozů a jiných prostředků hlavního města. Takto získané informace nejen urychlí nalezení nelegální reklamy nebo výtluku, ale také efektivněji spravovat jejich řešení.

Tým SuperheroSenior

projekt Superhero Senior

Projekt Superhero Senior spadá do porfolia organizace Seniorem s radostí . Zabývá se zajištěním bezpečnosti, kvality života a zdraví seniorů. Přes jednoduché a vizibilní nástroje usnadňujeme komunikaci i seniorům vyššího věku. Hlavním nástrojem je webová aplikace/portál, který je snadno zobrazitelný na počítači, telefonu, tabletu nebo televizi. Tato aplikace nabízí velké, viditelné menu, které v některých případech může být ovládané hlasem. U této služby může pomoci i blízká osoba na dálku. Aplikace/web bude dále nabízet elektronické a audio knihy, cvičení těla i hlavy, vzdělávání, tipy na výlety, kulturní přehledy, služby, pracovní i dobrovolnické nabídky pro starší dospělé. Cílem je zajistit dostatečnou aktivizaci, socializaci a bezpečí i v okamžiku, kdy pro seniora není možné vyjít ven z bytu, nemocničního pokoje či domova seniorů. Právě zajištění těchto potřeb prokazatelně zlepšuje psychický a zdravotní stav. Napojením na naši síť dobrovolníků se zároveň výrazně zefektivní přímá pomoc seniorům i v době krize, o čemž jsme se mohli v minulých měsících přesvědčit.

Tým TREES4CITY

projekt TREES4CITY

Realizace pilotního projektu hospodaření se srážkovou vodou v pražské ulici tak, aby voda neodtekla kanalizací, ale byla i nadále k dispozici stromům, výsadbě i klimatu ulice. Transpirací listů se obnoví malý vodní cyklus a odpařená voda se vrací vstříc prostředí a obyvatelům. Ročně můžeme zadržet stovky kubíků dešťové vody v jedné ulici díky technickému řešení podloží ulice. Ulici budeme monitorovat před i po rekonstrukci, s prezentací odborné i laické veřejnosti.

Tým Virtualisté

projekt Pošli úsměv osamělým

Tým Virtualistů vyhlašuje projektem Pošli úsměv boj proti osamělosti. Osamělost ohrožuje veřejné zdraví a trápí všechny generace, ale nejvíce tichou generaci seniorů. V prvním roce podpoříme Domovy seniorů v Praze (budeme organizovat veřejné sbírky a podporovat klienty i jejich pečovatele). Hodláme nakopnout Prahu, aby byla příkladem pro celou ČR. Základem bude interaktivní webový portál, umísťování videí a fotografií ze života Domovů seniorů a spousta zajímavých aktivit, které budeme společně s nimi realizovat pro budování vztahů a pro zlepšení komunikace. Každý, kdo klikne na náš web, může poslat úsměv zdarma nebo s příspěvkem.